Joustava ja monipuolinen varastonvalvonta

Exact Varastonvalvonnalla hoidat vaivattomasti varastokirjanpidon ja varastonvalvonnan. Ohjelmisto sopii erinomaisesti tukkukaupalle, jälleenmyyjälle, asennusliikkeelle sekä valmistavalle teollisuudelle. Ohjelmisto hallitsee pakkauskoot, viivakoodikäsittelyt ja monivarastokäsittelyn. Exact Varastonvalvonta luo perustan toiminnanohjausjärjestelmällesi (ERP).

Tuote on varastonvalvonnassa seurattava nimike. Exact Varastonvalvonta mahdollistaa myös ei-varastoitavien tuotteiden seurannan. Tuotteiksi voidaan perustaa myös työtunteja, palveluita ja tarvikkeita. Tuotteeseen voidaan liittää myös erilaisia dokumentteja, kuten kuvia, kaavoja ja käyttöohjeita.

Tuotteen tietoja ovat mm. tuotekoodi, EAN-koodi, myyntihinta, varasto- ja myyntiyksikkö sekä kustannuslaskennan tietoja. Tuotteeseen liittyy joukko koodattuja tietoja esim. tuoteryhmä, alaryhmä, laatu jne. Lisäksi tuotteella on kokoon liittyviä tietoja sekä yksikkökertoimia (kg/kpl, m3/kpl jne.).

Tuotteen hankintaan liittyviä tietoja ovat: hankintahinta, -valuutta, ostoyksikkö, sekä toimittajan tuotekoodi ja tuotenimi. Hankintatiedot ovat toimittajakohtaisia. Varastotuotteiden saldot ja varaston arvot talletetaan saapumiseräkohtaisesti. Tuotteella voi olla useita varastoja.

Saapumisiin liittyvät lisä- ja hyvityslaskut kohdistetaan tuotteille ulkoisina kustannuksina. Kustannusten kirjauksella viet saapuessa kirjaamatta jätetyn arvon tuotteelle. Sillä kirjaat myös rahtilaskut ja huolintalaskut. Kustannusten kirjaus korjaa taannehtivasti aiemmat varastotapahtumat ja myyntitilastot. Tarkka kateraportointi mahdollistuu ilman kirjanpidon kausien vaihtumisen aiheuttamia harmeja.

Varastonvalvonta ja varaston arvon muutokset

Varastonvalvonta toteutetaan useilla erillisillä rutiineilla, joita ovat: Saapumiset hoidetaan Exact Ostotilaustenkäsittelyn kautta. Koontitilauksen käyttö on mahdollista. Otot tehdään Exact Myyntitilaustenkäsittelyllä tai suoraan varastosta ottoikkunassa (romutukset, siirrot). Ostoehdotusten avulla löydät tuotteet, joiden saldo lähenee hälytysrajaa. Tilattaviksi valituista tuotteista saat halutessasi toimittajakohtaiset ostotilaukset Exact Ostotilaustenkäsittelyyn. Varastoraportilla raportoit kiertonopeuden ja teet ABC-analyysin.

Exact Varastonvalvonta mahdollistaa myös selkeän ja yhtenäisen raportoinnin, se on ajantasainen ja tekee perusraportit valintoihin puuttumatta. Varastonvalvonnan raportteja ovat: tuotelistat, varastonarvolista, toimittajakortti, tapahtumaraportit ja ostoehdotus. Voit esikatsella raportteja, tulostaa niitä, tehdä pdf –tulosteita ja siirtää Exceliin.

Exact varastonvalvonnan laajennusosia eli optioita ovat: monivarastoseuranta, inventointi, ostoehdotus, ostotilausten teko ja varastonmuutoksen viennit kirjanpitoon.

Töidenkäsittely on valmistavan teollisuuden tarpeisiin tehty rutiini. Sen avulla luot uusia varastotuotteita muista tuotteista, palveluista tai tuoterakenteista.

Tuoterakenne on tuotteista, palveluista tai muista tuoterakenteista koostuva kokonaisuus. Valmistavalle teollisuudelle tuoterakenteet ovat lopputuotteita tai niiden osakokoonpanoja.

Työllä tarkoitetaan tuotantoerää, joiden etenemistä seurataan työvaiheittain.

Töidenkäsittely sopii monivaiheisten kokonaisuuksien, pienten muutostöiden ja alihankintana teetettävien töiden tekemiseen. Tuotantoerästä syntyy yksi tai useampi erilainen tuote.

Ota yhteyttä ja kysy miten Exact Varastonvalvonta voi tehostaa yrityksesi toimintoja.