Exact Varastovalvonta

Exact Varastonvalvonnalla hoidat varastonvalvonnan rutiinit ja varastokirjanpidon. Exact Varastonvalvonta sopii mainiosti tukkukaupalle tai jälleenmyyjälle, asennus- ja korjaustoimintaan sekä valmistavalle teollisuudelle.

Exact Varastonvalvonta muodostaa perustan Exact materiaalihallinnolle. Yhdessä Exact Myyntitilaustenkäsittelyn ja Exact Ostotilaustenkäsittelyn kanssa ne muodostavat integroidun, toimivan kokonaisuuden. Sovellusten saumaton yhteistyö vähentää työvaiheita ja samalla virhemahdollisuuksia. Käyttäjä kokee Exactin joustavana työvälineenä.

Tuote on varastonvalvonnassa seurattava nimike. Tuotteeksi voidaan perustaa myös erilaisia ei-varastoitavia tuotteita, kuten työtunteja, palveluita ja tarvikkeita.

Varastoitavia tuotteita seurataan saapumiserätasolla. Kaikki tuotteen saldon ja arvon muutokset talletetaan tapahtumina. Ei-varastoitavien tuotteiden menekkiä ei seurata.

Tuotteen tietoja ovat mm. tuotekoodi, EAN-koodi, myyntihinta, varasto- ja myyntiyksikkö sekä kustannuslaskennan tietoja. Tuotteeseen liittyy joukko koodattuja tietoja esim. tuoteryhmä, alaryhmä, laatu jne. Lisäksi tuotteella on kokoon liittyviä tietoja sekä yksikkökertoimia (kg/kpl, m³/kpl jne.).

Voit liittää tuotetietoihin pakkauskokotietoja sekä tehdä viivakooditarroja tuotteen tai eri pakkauskokojen EAN-koodien avulla.

Tuotteen hankintaan liittyviä tietoja ovat: hankintahinta, -valuutta, ostoyksikkö, sekä toimittajan tuotekoodi ja tuotenimi. Hankintatiedot ovat toimittajakohtaisia. Varastotuotteiden saldot ja varaston arvot talletetaan saapumiseräkohtaisesti. Tuotteella voi olla useita varastoja.

Saapumisiin liittyvät lisä- ja hyvityslaskut kohdistetaan tuotteille ulkoisina kustannuksina. Tarkka kateraportointi mahdollistuu ilman kirjanpidon kausien vaihtumisen aiheuttamia harmeja.

Varastokirjanpidolla seurataan varaston arvoa ja varaston muutoksia. Se toteutetaan seuraavilla rutiineilla:

  • Inventointi oikaisee fyysiseen varastoon syntyneen inventointieron ja raportoi sen lähteen ja suuruuden. Voit käyttää inventoinnissa myös tiedonkeruulaitetta.
  • Varastonarvoraportointi erittelee tuotteittain varaston arvon haluttuna päivänä ja varaston muutoksen annetulta aikaväliltä.
  • Tapahtumaraportointi erittelee laskurivien tarkkuudella syntyneen saldon ja arvon muutoksen (audit trail).
  • Epäkurantille tuotteelle voit viedä arvonalennuksen.
  • Varastonmuutosviennit kirjanpitoa varten tehdään halutulta aikaväliltä.

Varastonvalvonta toteutetaan useilla erillisillä rutiineilla, joita ovat:

  • Saapumiset hoidetaan Exact Ostotilaustenkäsittelyn kautta. Koontitilauksen käyttö on mahdollista.
  • Otot tehdään Exact Myyntitilaustenkäsittelyllä tai suoraan varastostaottoikkunassa (romutukset, siirrot).
  • Ostoehdotusten avulla löydät tuotteet, joiden saldo lähenee hälytysrajaa. Tilattaviksi valituista tuotteista saat halutessasi toimittajakohtaiset ostotilaukset Exact Ostotilaustenkäsittelyyn.
  • Varastoraportilla raportoit kiertonopeuden ja teet ABC-analyysin.

Töidenkäsittely ja tuoterakenteet

Töidenkäsittely on valmistavan teollisuuden tarpeisiin tehty rutiini. Sen avulla luot uusia varastotuotteita muista tuotteista, palveluista tai tuoterakenteista.

Tuoterakenne on tuotteista, palveluista tai muista tuoterakenteista koostuva kokonaisuus. Valmistavalle teollisuudelle tuoterakenteet ovat lopputuotteita tai niiden osakokoonpanoja.

Työllä tarkoitetaan tuotantoerää, joiden etenemistä seurataan työvaiheittain.

Töidenkäsittely sopii monivaiheisten kokonaisuuksien, pienten muutostöiden ja alihankintana teetettävien töiden tekemiseen. Tuotantoerästä syntyy yksi tai useampi erilainen tuote.

Lataa Exact Varastonvalvonnan esite (PDF 1,5MB)