Exact Myyntireskontra

Exact Myyntireskontralla hoidat saatavien valvonnan, maksujen kohdistuksen, perinnän ja korkolaskutuksen myös valuuttamääräisinä.

Laskut reskontraan syntyvät Exact Laskutuksesta tai Exact Myyntitilaustenkäsittelystä heti laskutettaessa.

Voit seurata valuuttasaamisia alkuperäisessä valuutassa tai euroina.

Laskun pienet muutokset, jotka eivät vaikuta kirjanpitoon, voit korjata suoraan laskulle ja lähettää asiakkaalle korjatun laskun ilman hyvityksiä! Äärimmäisessä tapauksessa voit perua laskutuksen, jolloin lasku palaa laskutusta edeltävään tilaansa.

Maksaminen kohdistaa saapuneen maksun laskulle. Kirjaa maksu käsin, pankin viitemaksuaineistosta tai sisäisenä viitemaksuna.

Maksun kohdistaminen käsin tapahtuu muutamalla napin painalluksella. Maksaminen osissa, kassa-alennukset ja oikaisujen käsittely sujuvat myös vaivattomasti. Asiakkaan yhdistelemät ”könttämaksut” on helppo purkaa oikeille laskuilleen. Maksettavan laskun etsiminen on helppoa.

Kun maksuja on paljon, kannattaa ne tuoda pankin viitemaksuaineistosta. Viitemaksut kohdistuvat laskuihin automaattisesti. Kohdistus sujuu ongelmitta, vaikka aineistoja tulisi samanaikaisesti useista pankeista ja useilta päiviltä. Vaaraa kaksinkertaisesta maksamisesta ei ole. Virheellisen viitteen tai muun syyn vuoksi kohdistumattomiksi jäävät maksut jäävät käsin kohdistettaviksi.

Sisäisiä viitemaksuja syntyy tiliotteiden täydennyksestä. Myös alkuperäiseen laskuun kohdistettu hyvityslasku tai osahyvitys tuottaa sisäiset viitemaksut laskuille.

Valuuttamaksun kirjaus käsittelee automaattisesti kurssieron.

Reskontraan saapuneen aiheettoman viitemaksun voit palauttaa lähettäjälle SEPA-maksuna tai käsin. Saat saatesivun ja maksuaineiston maksatusta varten.

Maksun kirjaus päivittää laskun saldon heti ja tekee samalla kirjanpidon tapahtumat. Kun maksuun liittyy kurssiero, käteisalennus tai muu oikaisu, tekee ohjelma automaattiset korjausviennit myyntituotoille ja arvonlisäverolle. Jokaisesta myöhässä maksetusta laskusta talletetaan korkotapahtuma korkolaskutusta varten.

Perinnällä valvot erääntyneet saamiset ja teet maksukehotukset. Erääntyneiden saamisten valvonnan välineenä on perintälista, jota voit käyttää apuna puhelinperinnässä. Perittävien laskujen lisäksi näet listalla myös asiakkaan yhteystiedot sekä reklamaatiot ja maksusopimukset. Voit periä myös korkolaskuja.

Kirjallisen perinnän hoidat maksukehotuksella, jolle saat halutessasi myös asiakkaan erääntymättömät laskut. Asiakkaan on helppo verrata tätä "tiliotetta" omaan kirjanpitoonsa. Perittävät laskut voit valita lasku- tai asiakaskohtaisesti. Määrää itse perimiskerrasta riippuva teksti.

Maksukehotuksen yhteydessä voit laskuttaa asiakkaalta perintäkulun.

Korkolaskutuksella seuraat asiakkaalle kertyneitä korkoja ja voit valita, laskutatko ne vai et. Korkolaskut viedään kirjanpitoon vasta, kun asiakas maksaa ne. Näin vältyt laskujen poistamiselta, jos maksua niihin ei tule.

Exact Myyntireskontran tulosteet toteuttavat aukottaman kirjausketjun.

  • Maksupäiväkirja erittelee maksukohtaisesti syntyneet kirjanpitomerkinnät. Vientimuistio syntyy siirrettäessä tapahtumat kirjanpitoon. Siirrossa tapahtumat tiivistetään. Tulosteiden tiliyhteenvedoista varmistat nopeasti tietosisällön samaksi.
  • Tase-erittelyllä raportoit saatavien määrän asiakkaittain tilinpäätöspäivänä. Voit tehdä tulosteen myös laskun tarkkuudella.
  • Saamisten kassavirta on ennuste saapuvista maksuista. Siinä esitetään maksut eräpäivän mukaisessa saapumisjärjestyksessä.
  • Maksulistalla voit tarvittaessa luetteloida aikavälillä saapuneet maksut ja laskulistalla luetteloit laskut.
  • Reskontrayhteenveto esittää koko reskontran tilanteen tiivistettynä yhteen sivuun.
  • Reskontrakortille saat asiakkaan kokonaistilanteen aikaväliltä. Voit tarvittaessa toimittaa sen asiakkaalle tiliotteena.

Ulkoisesta laskutuksesta voidaan tuoda saatavat valvottaviksi Exact Myyntireskontraan. Rajapinta sovitaan tapauskohtaisesti.

Lataa Exact Myyntireskontran esite (PDF 1,7MB)