Exact Laskutus

Exact Laskutus on pienten ja keskisuurten yhtiöiden sekä muiden yhteisöjen käyttöön tarkoitettu luotettava ja selkeä laskutusohjelmisto. Lataa Exact Laskutuksen esite (PDF 1,2MB)

Valuuttalaskutus mahdollistaa valuuttamääräisten laskujen teon. Exact Laskutus soveltuu myös pienimuotoisen käteiskaupan kassakoneeksi.

Exact Laskutuksella teet:

 • tuotekaupan laskut
 • palvelumyynnin laskut
 • käteislaskut (kassa)
 • sopimuslaskut (vuokrat, palvelusopimukset)

Exact Laskutus tekee puolestasi:

 • ajantasaiset saatavat myyntireskontraan
 • automaattiset kirjanpidon ja kustannuslaskennan tiedot
 • ajantasaiset myyntitilastot
 • ajantasaisen luottovalvonnan
 • selkeät raportit
 • aineistot Exceliä varten

Ohjelmisto on tehty ammattimaiseen käyttöön helpottamaan arkisia rutiineja. Sen kattavat ominaisuudet tyydyttävät vaativintakin käyttäjää.

Asiakas on ostaja, oman konsernin yhtiö tai ”kaatoasiakas”. Kaatoasiakas on satunnaisten ostajien ryhmä, jota laskutetaan yhdellä asiakastunnuksella. Kaatoasiakkaiden yhteystiedot säilyvät laskuittain koko historian ajan.

Tuote on laskutettava suorite, tavara, palvelu tms. Löydät tuotteen nopeasti mm. tuotteen nimen, koodin tai EAN-koodin avulla.

Voit ryhmitellä tuotteet tuote- ja alatuoteryhmiin.

Tuotteen hinnoitteluun on monta mahdollisuutta

 • tuotekohtainen hinta
 • asiakas- tai asiakasryhmäkohtainen sopimushinta
 • taulukkoalennus (asiakas / tuote)
 • määräalennus
 • edellisten yhdistelmä
 • hinta tai alennus myyntihetkellä käsin

Usein kirjanpidon myyntitili liitetään tuotteeseen. Exactissa myyntitilejä ei tarvitse perustaa verokannoittain. Myös konsernin sisäinen myynti ja yhteisömyynti voidaan erotella muusta myynnistä ilman omia tilejä.

Laskunumerosarjoja voi olla useita. Lasku voi olla luottolasku, hyvityslasku, käteislasku (kuitti) tai nollalasku.

Laskujen tallennus ja laskutus tehdään kätevästi samassa ikkunassa.

Myyntilasku koostuu kolmesta osasta: otsikosta, tuoteriveistä ja teksteistä. Otsikon tietoja ovat mm. asiakastiedot, maksuehdot, päivämäärät ja viitetiedot. Tuoterivit ovat myyntitapahtumia, joille kirjaat suoritteet määrä- ja hintatietoineen. Laskulle voit tallentaa sekä veloitus- että hyvitysrivejä. Tekstit ovat monirivisiä tiedonantoja tuoterivien joukossa.

Laskulomakkeita voi olla useita. Käytettävä laskulomake saadaan asiakastiedoista, sen voit vaihtaa laskukohtaisesti.

Ennen laskutusta voit tehdä esilaskun / lähetteen.

Esillä olevan laskun voit laskuttaa napin painalluksella tai tallettaa myöhemmin laskutettavaksi. Voit valita laskukannasta useita laskuja laskutettavaksi samalla kerralla. Laskutus tekee laskun valitulle lomakkeelle.

Laskutus tulostaa laskut, vie ne puolestasi myyntireskontraan, päivittää myyntitilastot ja tekee kirjanpidon ja kustannuslaskennan tapahtumat nopeasti ja vaivattomasti.

Voit lähettää laskut asiakkaille myös Finvoice-muotoisena verkkolaskuna.

Teet hetkessä uuden laskun tai hyvityksen kopioimalla pohjaksi vanhan laskun ja muokkaamalla siitä tilanteeseen sopivan.

Voit perua laskun laskutuksen ja laskuttaa sen korjausten jälkeen uudestaan tai poistaa laskuttamatta.

Laskutuksen kirjanpitotapahtumat siirrät kirjanpitoon niin usein kuin haluat. Siirrossa aineisto voidaan tiivistää. Siirto tekee vientimuistion kirjanpidon tositteeksi. Siirron voit uusia tarvittaessa. Toisaalla hoidettavaan kirjanpitoon (”pääkonttori”, tilitoimisto) voit lähettää aineiston sähköpostilla.

Sopimuslaskutus on apuväline määrävälein toistuvien laskujen tekemiseen. Esimerkiksi jäsenmaksulaskutus, huoltolaskutus sekä vuokrien ja palvelusopimusten laskutus voidaan hoitaa sopimuslaskutuksella.

Sopimus perustetaan laskun kaltaisena sopimuskantaan. Sopimukset voidaan ryhmitellä ja laskuttaa ryhmittäin. Voit poimia myös yksittäisen sopimuksen laskutettavaksi. Sopimuksesta tehtyä laskua voit vielä muokata ennen laskutusta.

Exact Laskutuksen raportointi muodostaa ajantasaisen, selkeän ja yhtenäisen kokonaisuuden. Voit tehdä raportoinnin myös alkuperäisessä valuutassa.

 • Laskulistoilla luetteloit ja teet yhteenvetoja myyntilaskuista miltä tahansa aikaväliltä, myös taannehtivasti. Lista toimii laskumapin sisällysluettelona.
 • Laskutusraportti näyttää laskutettuja laskuja, laskukannassa olevia, vielä laskuttamattomia laskuja ja sopimustietoja monipuolisesti miltä tahansa aikaväliltä. Voit raportoida tietoja laskurivin tarkkuudella tai tehdä tiiviimpiä summalistoja.
 • Laskupäiväkirja erittelee laskujen kirjanpitomerkinnät laskukohtaisesti. Vientimuistio syntyy siirrettäessä tapahtumat kirjanpitoon.
 • Myyntitilastointi on selaus- ja raportointiväline, jolla raportoit toteutuneen laskutuksen euro- ja yksikkömääräistä myyntiä sekä myyntikatetta monipuolisesti.
 • Sopimusennuste ennustaa tulevaa sopimuslaskutusta sopimuksella olevan laskutusfrekvenssin mukaan.
 • Tuotelistoilla raportoit esim. tuotteiden nimitietoja ja hinnastoa.
 • Asiakastietoja raportoit asiakaskortilla ja asiakaslistoilla.
 • Arvonlisäverolistalla voit tarkastaa, että myyntilaskujen arvonlisäverot vastaavat veron perusteita.
 • Vientiselauksella selaat ja raportoit laskutuksessa syntyneitä kirjanpidon ja kustannuslaskennan tapahtumia tili-, kustannuspaikka- yms. tarkkuudella monipuolisesti.

Lataa Exact Laskutuksen esite (PDF 1,2MB)