Exact Ostoreskontra

Exact Ostoreskontralla hoidat yhteisön ostovelkojen valvonnan, ostolaskujen maksamisen ja maksatuksen. Valuuttakäsittelyllä valvot ostovelkoja alkuperäisessä valuutassa. Lataa Exact Ostoreskontran esite (PDF 0,7MB).

Exact Ostoreskontralla:

 • kirjaat laskut ostoreskontraan tai esireskontraan
 • hyväksyt esireskontran laskut ostoreskontraan
 • teet laskujen maksatuksen tai
 • kirjaat maksut laskuille käsin
 • saat automaattiset kirjanpidon tapahtumat
 • teet selkeät raportit

Ostolaskut tallennat järjestelmään tai luet sinne konekielisessä muodossa toisesta järjestelmästä. Ostolaskujen tallennus on nopeaa ja kätevää.

Ostolaskujen sähköinen vastaanotto on yksi Exact Ostoreskontran uusista ominaisuuksista ja laajennus Exact-ohjelmiston sähköisen taloushallinnon toimintamalliin. Ostolaskujen sähköinen käsittely täydentää hyvin Exact-ohjelmiston muutenkin laajasti käyttäjiä palvelevia ominaisuuksia.

Ostolasku koostuu otsikosta ja laskuriveistä. Otsikon tietoja ovat mm. tositenumero, toimittajatiedot, maksuviite, maksuehto, lasku-, toimitus- ja eräpäivämäärä. Laskurivin tietoja ovat ostotili ja muut laskentatunnisteet, rivisumma, selite ja alv-tiedot.

Ohjelma täydentää puolestasi alv- ja ostovelkakirjaukset kirjanpitoa varten. Laskun kirjaus osaa lisätä nettona kirjattavaan laskuun arvonlisäveroviennit ja erottaa bruttona vietävistä laskuista arvonlisäveron omiksi vienneikseen. Yhteisöhankinnoille ja muille käänteistä verovelvollisuutta edellyttäville hankinnoille kirjaat oma-aloitteisen arvonlisäveron helposti.

Exact Ostoreskontrassa et tarvitse verokantakohtaisia kirjanpitotilejä.

Laskurivien tallennuksen yhteydessä voit tallettaa tase-erittelytapahtumia. Jos käytössäsi on Exact Käyttöomaisuuskirjanpito, voit tallettaa investoinnit suoraan sinne.

Avoimella kaudella olevan maksamattoman laskun voit poistaa tai sen tietoja voit muuttaa vapaasti. Maksetun laskun tietoja voit muuttaa niiltä osin kun muutokset eivät vaikuta laskun loppusummiin.

Hyvityslaskun käsittelet ostoreskontrassa kuten veloituslaskun, vain summat ovat negatiivisia.

Vanhasta laskusta kopioit helposti uuden laskun tai teet hyvityslaskun.

Voit kirjata myös käteisostot ostoreskontraan ja siirtää ne sitä kautta kirjanpitoon. Käteisosto merkitään heti maksetuksi.

Maksamisessa lähtenyt maksu kohdistetaan ostoreskontrassa avoimena olevalle laskulle. Maksut tuodaan järjestelmään kirjaamalla käsin tiliotteella tai kuittaamalla maksatusaineistolla.

Maksaminen tuottaa automaattisesti kirjanpitoviennit. Kassa-alennus, maksuhetkellä käytetty oikaisu ja valuuttalaskun kurssiero oikaisevat maksettavan laskun osto- ja alv-kirjauksia automaattisesti.

Voit maksaa laskun yhdessä tai useammassa osassa. Tarvittaessa voit perua kirjatun maksun tai tehdä sille vastakirjauksen.

Käsin kirjauksessa maksu kohdistetaan avoimelle ostolaskulle. Kirjauksen yhteydessä laskun saldo pienenee kirjatun maksun määrällä. Maksua ei voi kirjata ilman laskua.

Maksatuksella tuotat ostolaskuista maksuaineistoja pankin maksatettaviksi. Aineistot siirrät eräsiirtona pankkiin erillisellä pankkiyhteysohjelmalla.

Ostolaskujen maksatus mahdollistaa suuren laskumäärän käsittelyn ja maksuaineistojen teon lähes automaattisesti.

Kotimaanmaksatus tekee SEPA-maksuaineiston ja kirjaa laskut maksetuiksi. Ulkomaanmaksatus tekee ulkomaanmaksuaineiston pankkia varten.

Kotimaanmaksatus tehdään kolmessa vaiheessa, valuuttamaksatus neljässä:

 • Maksuehdotuksen teko tuottaa annettuun tilannepäivään mennessä erääntyneistä ostolaskuista tulosteen ja säilyttää aineiston maksamista varten.
 • Ehdotuksen muokkaus sallii laskujen poistamisen aineistosta ja joidenkin maksun tietojen muuttamisen.
 • Maksatus tekee maksatusaineiston pankkia varten, kirjaa kotimaiset laskut maksetuiksi sekä tekee maksuerittelyn, joka sisältää lopullisen luettelon maksetuista laskuista.
 • Valuuttapalautteen käsittely kirjaa pankista saatavasta palauteaineistosta ulkomaisille laskuille maksut. Voit kirjata ulkomaiset maksut myös käsin.

Maksatuksen peruminen on tarpeen, jos maksuaineistoa ei olekaan maksettu, vaikka se on jo kirjattu maksetuksi.

Maksupäivän muuttaminen on tarpeen, jos pankki ei ole maksanut aineistoa annettuna maksupäivänä.

Laskut voit kirjata esireskontraan ja siirtää sieltä hyväksymällä varsinaisiksi ostolaskuiksi, jolloin laskut saavat lopullisen tositenumeronsa. Esireskontrasta lasku ei mene erehdyksessä maksettavaksi.

Ostosopimusten avulla voit tuottaa perustetuista ostosopimuksista määrävälein ostolaskuja. Se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi vuokrien ja palvelusopimusten hoitamiseen, kun maksaminen perustuu sopimukseen eikä toimittaja lähetä erillisiä laskuja.

Ostosopimus perustetaan ostolaskun muotoisena sopimuskantaan. Sille annetaan lisätietoja, joiden perusteella sopimuksesta saadaan tuotetuksi ostolaskuja määrävälein.

Ostoreskontran tuottamat laskujen ja maksujen kirjanpidon tapahtumat siirrät kirjanpitoon, kummankin erikseen, niin usein kuin haluat. Siirrossa aineisto voidaan tiivistää. Siirto tuottaa vientimuistion kirjanpidon tositteeksi. Siirron voit uusia tarvittaessa.

Toisaalla hoidettavaan kirjanpitoon ("pääkonttori", tilitoimisto) aineisto voidaan lähettää sähköpostitse.

Valuuttavelkojen uudelleenarvostuksella voit arvostaa ostoreskontran valuuttamääräiset velat laskuittain tilinpäätöspäivän kurssiin. Kurssierolla oikaistaan laskujen osto- ja alv-kirjauksia.

Exact Ostoreskontran tulosteet toteuttavat aukottaman kirjausketjun.

 • Maksuehdotus ja maksuerittely syntyvät maksatuksen yhteydessä.
 • Laskulistoilla raportoit ja teet yhteenvetoja ostolaskuista miltä tahansa aikaväliltä, myös aiemmilta tilikausilta. Lista toimii laskumapin sisällysluettelona. Maksulistalla luetteloit tarvittaessa aikavälillä lähteneet maksut.
 • Laskupäiväkirja erittelee laskujen ja maksupäiväkirja maksujen kirjanpitomerkinnät laskukohtaisesti. Vientimuistio syntyy siirrettäessä tapahtumat kirjanpitoon. Tulosteiden tiliyhteenvedoista varmistat nopeasti tietosisällön samaksi.
 • Ostovelkojen kassavirta -raportilta näet maksujen kertymän erääntymisajankohdan mukaan.
 • Reskontrayhteenveto esittää koko ostoreskontran tilanteen tiivistettynä yhteen sivuun.
 • Reskontrakortti on tarkoitettu yhden tai useamman toimittajan historiatietojen sekä tämän päivän tilanteen tarkasteluun.
 • Tase-erittelyllä raportoit ostovelkojen määrän toimittajittain tilinpäätöspäivänä. Voit tehdä tulosteen myös laskun tarkkuudella.
 • Arvonlisäverolistalla voit tarkastaa, että ostolaskujen arvonlisäverot vastaavat veron perusteita.
 • Toimittajatietoja raportoit toimittajakortilla ja toimittajalistoilla.
 • Vientiselauksella selaat ja raportoit kirjanpidon ja kustannuslaskennan tapahtumia tili-, kustannuspaikka- yms. tarkkuudella monipuolisesti. Vientiselaus on korvaamaton väline tietojen ja virheiden etsimiseen.

Lataa Exact Ostoreskontran esite (PDF 0,7MB)