Konsernilaskenta Exact ohjelmistoilla

Exact Kirjanpito ja kustannuslaskenta osaa konserniyhdistelyn, jonka ansiosta konsernilaskenta on helposti toteutettavissa.

Exact kirjanpidon sisältämä konsernilaskenta mahdollistaa kahden tai useamman yhtiön kirjausten yhdistämisen konserniksi raportointia varten. Konserniyhdistely eliminoi nimetyt tilit ja muut sisäisiksi merkityt kirjaukset. Yhdistely tuottaa eliminoinneista raportin, josta on luotettavasti selvitettävissä konsernin ulkopuolelle jääneet tapahtumat. Yhdistely ei millään tavoin muuta konserniyhtiöillä olevia alkuperäisiä kirjauksia. Tapahtumia voidaan kirjata myös suoraan konsernille.

Konsernilaskenta useille konserneille

Konsernin muodostavia yhtiöitä nimitetään konserniyhtiöiksi. Konserniyhtiöitä ovat emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt. Ennen kuin konsernilaskenta aloitetaan, ohjaustiedoissa määritellään mitkä yhtiöt muodostavat konsernin. Exact Kirjanpidon ympäristössä voi samanaikaisesti olla useita konserneja, myös alakonserneja. Samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oltava yhdenmukainen tilikartta.

Kirjanpidossa esimerkiksi myynti-, osto- ja kulutilien kirjauksissa voi normaalin myynnin ja oston joukossa olla konsernin sisäisiä kirjauksia. Tällöin jokainen eliminoitava kirjaus on merkittävä konsernivienniksi.

Exact Laskutus ja Myyntitilaustenkäsittely merkitsevät automaattisesti myynnin konsernimyynniksi, kun asiakas on rastitettu oman konsernin yhtiöksi. Samoin Exact Ostolaskujen kirjaus merkitsee oston konsernin sisäiseksi, kun toimittaja on rastitettu oman konsernin yhtiöksi.

Konsernille yhdisteltyjä ja erikseen tallennettuja tapahtumia voit raportoida kirjanpidon normaaleilla raporteilla: tase, tuloslaskelma, tilinpäätöstase, tilinpäätöstuloslaskelma jne. Voit tehdä tapahtumaluetteloita ja muistioita. Konsernilaskenta mahdollistaa myös vientiselauksen avulla tapahtuvan raportoinnin, jolloin raportointia voidaan tehdä helposti konserniyhtiöittäin.

Eliminoituja eriä voit raportoida tarkastusta varten kuten edellä.

Ota yhteyttä ja kysy miten Exact ohjelmistojen avulla tapahtuva konsernilaskenta voi hyödyttää yritystäsi.