Exact Käyttöomaisuuskirjanpito ja hyllypoisto

Exact Käyttöomaisuuskirjanpito hallitsee hyllypoistot. Hyllypoisto syntyy, kun käyttöomaisuushyödykkeestä tehtävä suunnitelman mukainen poisto on suurempi kuin EVL:n enimmäispoisto. Näiden erotus, ”negatiivinen poistoero”, on hyllypoisto.

Järjestelmä laskee hyllypoistot tileittäin tai tiliryhmittäin ja tekee hyllypoistolistan ja sen ohessa syntyy verolomake 12A. Voit seurata hyllypoistojen muutoksia verovuosittain.

Hyllypoisto ja investointien seuranta

Exact Käyttöomaisuuskirjanpidolla hoidat investointien seurannan ja laskennan nimikekohtaisesti. Ohjelmiston käyttö säästää aikaasi sillä se laskee poistot ja poistoerot, laskee korot ja indeksikorjaukset, laskee arvonkorotukset ja arvonalennukset, laskee hyllypoistot, tekee tilinpäätöstulosteet, tekee kirjanpidon tapahtumat ja hoitaa myyntien käsittelyn.

Esineistöön voi kuulua myös poistolaskentaan kuulumattomia käyttöomaisuushyödykkeitä, esimerkiksi vuokra- tai leasinglaitteita, jotka haluat mukaan kalustoluetteloihin sekä tontti tai taide-esineitä, jotka tulevat mukaan myös tase-erittelyyn.

Kullekin esineelle voit laskea neljät erilaiset poistot, poistoerot, korot ja indeksikorjaukset. Poistolaskentaa ohjataan esineen tietoihin kuuluvalla käyttöomaisuusryhmällä, johon sisältyy mm. poistotapa.

Käyttöomaisuus- ja irtaimistokirjanpitoon voi perustaa esineet myös Exact Kirjanpidon ja Exact Ostoreskontran tapahtumien kirjauksen yhteydessä.

Ota yhteyttä ja kysy miten Exact Käyttöomaisuuskirjanpito ja hyllypoisto voivat hyödyttää yritystäsi.